Nyheter

 • Programutveckling
  04.07.2018
  Ny hemsida
  Ny hemsida

  Även om Leanders kan koda i html och css  så är det mycket snabbare och effektivare att använda Creamarketings WebAdmin för att edita innehållet på hemsidan. Nu kan bilder och text på ett smidigt sätt fogas samman till en helhet. WebAdmin har många fördelar bland annat

  Sidorna hittas av sökmotorer
  Sidorna är mobil anpassade
  De är lätt att ändra innehållet.

   

 • Programutveckling
  04.07.2018
  Maskintillverkning

  När kunden har specialbehov  som inte hittas att köpas från butik så tillverkar vi även maskiner enligt kundens önskemål. 

  Kundens sträckkodsläsare med tillhörade display skulle klara av att användas utomhus året runt. Leanders byggde in en skärm, ethernet till serieportsomvandlare samt temperaturreglering baserat på temperaturen inne i apparatlåda.

  En programvara som kommunicerade med sträckkodsläsaren och skärmen togs fram. Programvaran var speciellt utmanade eftersom responstiden är direkt avgörande för hur snabbt kunden kan registrera in data.

  Under högsäsong registrerar kunden in över 3500 enheter på 7 timmar effektiv tid. Maskinen är responsiv och mycket stabil.

 • Projekt
  04.07.2018
  Artikelregister
  Artikelregister

  Under 2018 har Ab Leanders läst in över 20 000 artiklar till faktureringsprogrammet Standard Account från Hansaworld. Kunden slapp arbetet med att mata in alla artiklar manuellt i sitt faktureringssystem. Leverantörernas data läses in till en specialprogramvara där man procentuellt kan bestämma försäljningspriset baserat på inköpspriset före export till Hansas filformat.

  Hyllkantsetiketter kan också enkelt skrivas ut till en Zebra 420d etikettskrivare.

 • Allmänt
  04.07.2018
  Integration med det webbaserade ekonomiprogrammet Briox

  Söderbyvatten behövde effektivera arbetet med bokföring och fakturering. Ab Leanders utvecklade ett system där slutkunden själv registrerar in sin vattenförbrukning på företagets hemsida, datan  kommer förflyttas automatiskt till de webbaserade ekonomiprogrammet Briox. 

Lokala nätverk
09.11.2019
Programutveckling
04.07.2018
Programutveckling
04.07.2018
Kundens behov var en maskin som registrerade in typ av artikel och sträckkoder så snabbt som möjligt till en Microsoft SQL Server databas.
Projekt
04.07.2018
Lokala nätverk
04.07.2018
Kunden behövde knyta samman sina fastigheter till ett LAN.
Allmänt
04.07.2018
Söderbyvatten behövde ett modernt faktureringsprogram.

Mera nyheter