Allmänt
04.07.2018

Integration med det webbaserade ekonomiprogrammet Briox

Söderbyvatten behövde ett modernt faktureringsprogram.

Söderbyvatten behövde effektivera arbetet med bokföring och fakturering. Ab Leanders utvecklade ett system där slutkunden själv registrerar in sin vattenförbrukning på företagets hemsida, datan  kommer förflyttas automatiskt till de webbaserade ekonomiprogrammet Briox. 

Mera nyheter

Programutveckling
04.07.2018
Programutveckling
04.07.2018
Kundens behov var en maskin som registrerade in typ av artikel och sträckkoder så snabbt som möjligt till en Microsoft SQL Server databas.
Projekt
04.07.2018
Lokala nätverk
04.07.2018
Kunden behövde knyta samman sina fastigheter till ett LAN.
Allmänt
04.07.2018
Söderbyvatten behövde ett modernt faktureringsprogram.

Mera nyheter