Projekt
04.07.2018

Artikelregister

Artikelregister med över 20 000 artiklar.

Under 2018 har Ab Leanders läst in över 20 000 artiklar till faktureringsprogrammet Standard Account från Hansaworld. Kunden slapp arbetet med att mata in alla artiklar manuellt i sitt faktureringssystem. Leverantörernas data läses in till en specialprogramvara där man procentuellt kan bestämma försäljningspriset baserat på inköpspriset före export till Hansas filformat.

Hyllkantsetiketter kan också enkelt skrivas ut till en Zebra 420d etikettskrivare.

Artikelregister

Mera nyheter

Lokala nätverk
09.11.2019
Programutveckling
04.07.2018
Programutveckling
04.07.2018
Kundens behov var en maskin som registrerade in typ av artikel och sträckkoder så snabbt som möjligt till en Microsoft SQL Server databas.
Projekt
04.07.2018
Lokala nätverk
04.07.2018
Kunden behövde knyta samman sina fastigheter till ett LAN.
Allmänt
04.07.2018
Söderbyvatten behövde ett modernt faktureringsprogram.

Mera nyheter