Lokala nätverk
09.11.2019

Fiberlänk


Kunden behövde knyta samman sina fastigheter med en fiberkabel. Ab Leanders sökte efter lämplig hårdvara och konfigurerade och dokumenterade den. Kunden kopplade själv ihop 2 switchar med varsin GBIC efter att ha fått dokumentationen hur de var tänkt.

Mera nyheter

Lokala nätverk
09.11.2019
Programutveckling
04.07.2018
Programutveckling
04.07.2018
Kundens behov var en maskin som registrerade in typ av artikel och sträckkoder så snabbt som möjligt till en Microsoft SQL Server databas.
Projekt
04.07.2018
Lokala nätverk
04.07.2018
Kunden behövde knyta samman sina fastigheter till ett LAN.
Allmänt
04.07.2018
Söderbyvatten behövde ett modernt faktureringsprogram.

Mera nyheter